Отдел продаж: (044) 594-73-11 (плитка), (044) 594-73-12 (мозаика)

L1120

Описание товара

Размер листа: 30x30 см
L1120

  • L1120
  • L1120